Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

update: 22-04-2014

Back to Historie

 

Back to Builders page

 

Schiedmayer

Schiedmayer Main page

Schiedmayer History

Hoflieferant in Holland

Schiedmayer_Physharmonica

Schiedmayer 200 Years

Schiedmayer Celebration

Schiedmayer_Eyewittnes_Report

Schiedmayer-Wendlingen

Schiedmayer Dominator

Schiedmayer Celesta Resonators

Schiedmayer-Hlavac Harmoniums

Schiedmayer-Church-Harmoniums

Schiedmayer in Heiloo NL

Schiedmayer - Johann Lorenz

Schiedmayer - J & P Harmoniums

Schiedmayer Live Concert 2009

Schiedmayer Exhibition 1881

Schiedmayer Johann Chr. Georg

Schiedmayer Celebration 2011

Schiedmayer Serial Numbers

Joseph_Schleier_Brazilien

3M-Harmonium-Celesta-Suction

Schiedmayer Flügel_1900

Schiedmayer 300 Jahre & Liszt

Schiedmayer Archive Research

Max Schiedmayer

Erlanger Heimatbuch 1925

Dominator-Parabrahmorgel

Fritsche Patent Dominator

Factory Buildings Schiedmayer

Schiedmayer-Manteldach

 

Catalogi / Catalogs Schiedmayer

 

 

BOOK ON SCHIEDMAYER

 

Concept of outline

 

 

 

 

Notebook-01

1806-1903

Notebook-2

1903-1910

Notebook -3

1911-1922

Notebook-4

1922-1924

 

Notebook-5

1925

Notebook-7

1954-1955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT SCHIEDMAYER ARCHIV FORSCHUNG
PROJECT STUDY OF SCHIEDMAYER ARCHIVES
PROJECT BESTUDERING ARCHIEF SCHIEDMAYER

 

Voorjaar 2012 heeft Elianne Schiedmayer, de huidge CEO van Schiedmayer mij gevraagd een samenwerking aan te gaan om met name de geschiedeis van het harmonium binnen de Schiedmayer bedrijven, in kaart te brengen. Early 2012 mrs. Elianne Schiedmayer, the present CEO of the Schiedmayer companies, asked me to start to work together in order to study the history of the Harmonium in the Schiedmayer companies.
   
Een eerste activiteit was een bezoek van 6 dagen aan Schiedmayer in Wendlingen aan de Neckar, voor een eerste inventarisatie van de aanwezige archiefstukken. Deze zijn ingevoerd in een eenvoudige Excel database. The first acitivity was a visit to Schiedmayer in Wendlingen am Neckar, to make a basic inventory of the available archive documents. All of these have been entered in an Excel database.
   
Vervolgens hebben we ons bezig gehouden met de vraag hoe het archief ontsloten kan worden voor het publiek. Next we considered the method to publish the contents of the archive to interested parties.
   
Er was overduidelijk te veel materiaal om in één week te verwerken. Daarom is besloten om ter plaatse alles documenten met kleur meteen te scannen en op te slaan op de externe harddisk. Obviously, there was to much documentation to be processed within one week. That's why we decided to scan all colour items and save to my personal external harddisk.
   
Vervolgens hebben we een high-quality copy-shop ingeschakeld om het volledige materiaal in zwart-wit te kopiëren op papier van hoge kwaliteit. Next we contacted a high-quality copyshop, to copy all documents in black & white on high-quality paper.
   
Het resultaat bestaat uit ruim 1100 vel papier, grosso modo 2000 pagina's documentatie. The result to take back to Holland was approx. 1100 sheets, containing over 2000 pages of documentation.
   
Aangrenzend werd bij het Landes Archiv Baden-Württemberg ook nog een relevant dossier opgehaald wat vooraf gereed gemaakt werd, over de Musterlager organisatie 1880-1914, te weten de bestuursverslagen, tezamen ruim 900 pagina's informatie. In the same week we picked up a file of the Landes Archiv Baden-Württemberg, prepared earlier, containing information of the Musterlager Organization 1880-1914, more specific: the published minutes of the board of the Organization, all together another 900 pages.
   

Boven dit alles bevinden zich in het archief kleine notities boekjes over de periode 1896-1955. In deze boekjes werden produktie en verkoop bijgehouden. Niet alleen serienummer en datum, maar ook namen van kopers, en zeer interessant: welk type instrument ze kochten.

Ik heb uitsluitend de OMSLAG van de boekjes gescand, de inhoud is NIET gekopieerd, dit zal pas gaan gebeuren in een volgende bezoek aan Schiedmayer. Dit is een bewuste keuze geweest. Wat ik niet heb, daarvan kan ik ook niet in de verleiding komen om toch maar wat te leveren aan mensen die allervriendelijkst blijven smeken om te delen. Het kan niet want ik heb het niet.

Above all this, the archive contains also a stack of small notebooks covering the period 1896-1955. In these notebooks we found details about manufacturing and sales. Not only serialnumbers, but also date of sale, names of te clients, and of course very interesting: the type of instrument they purchased.

I have scanned the cover of the notebooks, the CONTENT was NOT copied. This will be a task in the next trip to Schiedmayer. Not copying the contents of the notebooks was a deliberate choice. What I don't have, can never be passed over in a weak moment, when someone keeps on asking to share. I can't, because I don't have it.

   
In de komende maanden zullen we werken aan het scannen van Schiedmayer catalogi en andere archivalia, met het uiteindelijke doel dit na gereed komen beschikbaar te stellen voor geïnteresseerden. De regels die wij daar bij voor ogen hebben, worden dan ook bekend gemaakt. In the months to come, we will be busy scanning catalogs and other documentation from the Schiedmayer Archive. Our goal is to publish it to interested people. The rules how to do that wll be made public, when scanning is finished.
   
Meer informatie volgt binnenkort. More information will be here soon.