Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

update: 26-10-2009

 

TERUG NAAR BOEKEN

Ton Brandes

HVN Brochure 1 t/m 6

Familie: Accordeon

Satans Fluytencast

 

 

 

 

 

 

Draagbaar, meerstemmig, expressief

Het accordeon en zijn verwanten

"Een absolute aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in de historie van de doorslaande tong en de daarop gebaseerde instrumenten.
Een gedetailleerd inkijkje in de de familie-historie van dit puissant rijke geslacht, met enorme invloeden op de grote steden en tot in de kleinste achterafstraatjes van het meest afgelegen dorp in Noord-Groningen."

 

Accordeon
DRAAGBAAR, MEERSTEMMIG, EXPRESSIEF

Het accordeon en zijn verwanten

Verschenen is inmiddels ‘Draagbaar, meerstemmig, expressief’ – Het accordeon en zijn verwanten van Johan de With. Dit boek is ontstaan vanuit de artikelenserie ‘Onze familie’ in het kwartaalblad ‘Klank’.

Vanaf het begin, oktober 1990, schrijft Johan de With het (hoofd)artikel over de ontstaansgeschiedenis van de accordeonstamboom en de vele verwanten: harmonica, concertina, Bandonion, mondorgel enz. Was de artikelenserie al enig in haar soort, het boek is zeker uniek in de Nederlandse muziekliteratuur.

Johan de With heeft een hoeveelheid vakkennis toegevoegd aan datgene wat hij al had tentoongespreid in zijn artikelen en het boek voorzien van nog meer afbeeldingen, notenvoorbeelden en een zeer uitgebreide literatuurlijst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De inhoud:

I. De historie van de accordeonfamilie,
     onderverdeeld in 23 hoofdstukken; o.a.:
 • De accordeonstamboom
 • De oudst bekende verwanten
 • Oosterse varianten en de westerse tak
 • Doorslaande tongen in Europa
 • De vroeg 19e eeuw; Buschmann en Demian
 • Familiekenmerken; Concertina
 • “vollkommenes Accordion”
 • Harmonika en Konzertina
 • Franse harmonica
 • Konzertina en Bandonion
 • de Anglo
 • Meerkorigheid
 • Registers
 • Ontwikkelingen bij de harmonica
 • Problemen van diatoniek en begeleiding
 • Gelijktonigheid en uitbreiding van begeleidings- en kleurmogelijkheden
 • klaviersystemen
 • standaardbas
 • melodiebas
 • richtingen
 • doelgroepen en standaardiseringspogingen.
II Klaviaturen
met 6 hoofdstukken:
 • Geschiedenis
 • Praktische overwegingen voor een keuze
 • Structuren en onderwijskundige aspecten
 • Noten
 • grepen en gehoor
 • Knopklavieren en melodiebassen en Technische en akoestische verschillen en overzicht.

 

III. Akkoordbassen en Omkeringen
met 3 hoofdstukken:

 • Klankgebied
 • Koorliggingen
 • Invloed van basregisters; septimeakkoorden
 • Harmonisatie met standaardbassen

IV. Definities en Appendices
waarin 12 hoofdstukken:

 • Octaafnamen
 • intervallen en akkoorden
 • Toonsoorten
 • akkoordfuncties en trappen
 • Namen en betekenis en spelling
 • Akoestiek en werking van de tong
 • Stemmingen
 • Voetmaten
 • Registertekens
 • Zweving
 • Indeling Aziatische doorslaande-tong-instrumenten
 • Indeling Russische harmonica’s
 • Akkoordspel op de harmonica
 • Klavarskribo.

 

Tenslotte nog

 • een literatuurlijst
 • afbeeldingen
 • notenvoorbeelden
 • schema’s
 • index en nawoord.

 

‘Streng- en luchtigheid’

Zoals hij zelf in het voorwoord van zijn boek schrijft is de stijl van de tekst: “een mengsel van mijn eigen wat strenge en volgens velen te ‘compacte’ manier van uitdrukken en de door ‘Klank’ zo gewenste luchtigheid….”
Waren het in het begin voornamelijk de professionals die geen aflevering wilden missen, in toenemende mate raakten amateurs (ook door de geestige wijze waarop hij de materie behandelde) geboeid door het onderwerp.
Als het soms wel ‘erg pittig’ was, werden met mede-balgliefhebbers afspraken gemaakt het samen ‘door te worstelen’.
Inmiddels zijn er duizenden nieuwe lezers bijgekomen met soms vragen die al eerder in niet meer verkrijgbare jaargangen behandeld zijn.

‘Draagbaar, meerstemmig, expressief’ is een dik, stevig, gebonden boek van ruim 300 pagina’s. Het formaat is A4 – dus het formaat van uw tijdschrift KLANK.

De prijs is € 44,50 plus € 7,75 portokosten.

 

Voor wie zich wil verdiepen in familierelaties tussen de instrumenten gebaseerd op de doorslaande tong en werkelijk onmisbaar boek.
In het hoofdstuk "doorslaande tong" zult u dit boek weer tegenkomen als een waardevolle bron voor historische en technische informatie.

Bestellen via de website "Klank" En deze website vindt u  DAAR  (verschijnt in een nieuw venster)

 

 

 

 

 

Terug naar boeken