Menubalk

 

 

 

 

 

 

 

Laatst bijgewerkt op: 21-11-2011

 

Introductie van het

HARMONIUM HANDBOEK

Website for purchasing the book

 

Dit boek is ook te bestellen via de HVN. De prijs is gelijk, de portokosten zijn lager.

Bestellen doet u op de website van de HVN.

 

ANDERE PUBLICATIES VAN VERDIN

Doctoral thesis of Joris Verdin

 

 

 

Mustel drawing

Technical drawing of Mustel

 

Mustel in sepia tone

photo © Dick Sanderman

 

Harmonium Germany ca 1890

Harmonium Germany ca 1890
Musikinstrumenten Museum Leipzig

 

Hörügel 2 manuaals

Hörügel 2 manuaals ca 1933
Muzikinstrumenten Museum Leipzig

 

Hillier Orchestrophone 1878

Orchestrophone by Hillier U.K. 1878

 

Lindhold pedal reed organ

Lindholm pedal reed organ ca. 1920

 

Mason & Hamlin 3mp 1885

Mason & Hamlin Liszt 3mp reed organ ca. 1885

 

 

 

 

Harmonium Handboek

dr. Joris Verdin © 2008 vzw3-4 Kessel-Lo België
isbn 978-9-08134-140-0

 

Harmonium Handboek

 

Ter wille van het belang van deze uitgave, treft u hieronder de inhoudsopgave in meertalige vorm aan, zowel in het Nederlands als het Engels. Aan een Duitse vertaling wordt gewerkt. Misschien komt de auteur zelf nog over de brug met een Franse vertaling.   Due to the importance of this publication, the table of contents is presented multi lingual, starting both in Dutch and English. A German editon is under construction. And we are negotiating 'un édition français' with the author.
     
De presentatie van dit boek op deze website is niet bedoeld als een recensie. Het enige doel is dit boek bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Immers kunnen we rustig stellen dat om het harmoniumspel te beheersen dit boek onvoorwaardelijk aangeschaft dient te worden   Presenting this book on this website is not meant to be a 'review'. The sole purposes of showing this book is to make it well known by as many harmonium players as possible. Just because I do believe that to master the harmonium, this book is an 'imperative'. It should be in your collection.
     
De toetsen zult u ongetwijfeld al kunnen vinden, zij het op manuaal of op pedaal. Maar de traptechniek en registratie kunst die nodig is voor het harmonium maakt dat het instrument opgetild wordt naar een ander niveau dan het orgel dat u regelmatig bespeelt.   I presume you know how to find the keys on the keyboard and/or pedals. However, the 'technique du pompage' how to pump a harmonium, is an artful skill. This skill, once mastered, lifts the harmonium to a different level. Even another level than the pipe organ you are playing every week.
     
Voor alle duidelijkheid: Dit handboek behandelt het drukwindharmonium.   For clarities sake: This book is about the pressure harmonium.

 

Inhoudsopgave/ Contents / Inhaltsverzeichnis / Table des matières

1.1   1.1.1
Bibliografische afkortingen
  Bibliographical acronyms / abbreviations  
v
      Voorwoord
  Preface  
vii
      Inleiding
  Introduction  
1
             
     

DEEL I: INSTRUMENTENKUNDE

  Part I: ORGANOLOGY (according to Wikipedia the German Instrumentenkunde is also named as Organologie)  
5
1.1     Bouw van het harmonium
  Construction of the harmonium  
7
1.2     Harmoniumtypes
  Types of harmoniums  
41
    1.2.1 De Standaardtypes
Inleiding
1. Het drukwindtype
2. Het Kunstharmonium
3. Het zuigwindtype
  The standard types
Introduction
1. The pressure harmonium
2. The harmonium d'art or Kunstharmonium
3. The suction reed organ
 
41
41
42
46
50
    1.2.2 Harmoniums met meer dan één klavier
1. Het pedaalharmonium
2. Harmoniums met 2 of 3 klavieren
 

Harmoniums with more than one keyboard
1. The pedal reed organ
2. Harmoniums with 2 or 3 keyboards

 

 

53
53
56
    1.2.3 De harmonium-celesta   The Harmonium-Célesta  
59
             
      DEEL II : SPEELTECHNIEK   PART II : THE ART OF PLAYING  
63
2.1     Pedaaltechniek   The technique of pumping  
65
    2.1.1 De houding
1. De bank
2. Houding
  The position
1. The harmonium bench
2. Position
 
65
65
66
    2.1.2 Traptechniek: de beheersing van de Expression
1. Van 1830 tot 1841
2. De eerste jaren na de uitvinding van het harmonium (1842)
3. Het midden van de 19e eeuw
4. Rond 1900
Samenvatting
 

Treadling technique: Mastering the Expression

1. From 1830 to 1841
2. The first year after inventing the harmonium in 1842
3. The latter part of the 19th century
4. Around 1900
Summary

 
71

71
76

78
81
86
    2.1.3 Double Expression
1. Basisprincipe
2. Speelaanwijzingen
  The double expression
1. Basical technical principles
2. How to play with double expression
 
87
87
89
2.2     Manuaaltechniek   Manualiter skills  
93
    2.2.1 De handhouding   Postion of the hand  
93
    2.2.2 De aanslag   Attack  
95
    2.2.3 Legato, substitutie, Note Commune en duimlegato
1. Legato
2. Substitutie
3. Note commune
  Legato, substitution, note commune and thumb legato
1. Legato
2. Substitution
3. Note commune
 
102

102
105
109
2.3     Registreertechniek   Registration skills  
111
    2.3.1 Esthetische aspecten van registratie
1. de registernamen en hun betekenis
2. De richtlijnen van Mustel
3. De theorie van Karg-Elert
  Aesthetic aspects of registration
1. Stop names and their meaning
2. Guidelines by Mustel
3. The Art of registration by Karg-Elert
 
111
111
113
114
    2.3.2 Het klassieke vierspel   The classical 4 row harmonium  
131
    2.3.3 Bijkomende registers en speelhulpen
1. Celesta
2. Forte
3. Grand Jeu
4. Métaphones
5. Prolongement
  Additional stops and mechanical aids
1. Célesta
2. Forte
3. Grand Jeu (Grand Organ)
3. Métaphones
4. Prolongement (sustain)
 
155
155
156
159
165
165
    2.3.4 De Percussion   The percussion  
171
    2.3.5 De techniek van registratiewisselingen   The skill of changing stops  
177
2.4     Speciale effecten   Special effects  
179
    2.4.1 Pedaaleffecten
1. Accenten
2. Echo
3. Tremolo
  Effects created by the footpumps
1. Accents
2. Echo
3. Tremolo
 
179
180
183
184
    2.4.2 Andere effecten
1. Natuurtriller - Orage
2. Notes répétées - Herhaalde tonen
3. Solopercussion
  Other effects
1. Natural vibrations - Orage
2. Repeated notes
3. Playing percussion solo
 
189
189
190
191
             
      Lexicon   Lexicography  
195
      Eindnoten   End notes  
213
      Bibliografie   Bibliography  
229
      Register   Register  
247

 

Vergelijk met de inhoudsopgave van de formele dissertatie